319

Leadership

Deng Hong

Chairman of Board
 • Ma Quanjun

  Chief Operating Officer
 • Zhang Wei

  Chief Investment Officer
 • Tan Heng

  Chief Strategy Officer
 • Zheng Yi

  Managing Director
 • Zhang Peng

  Managing Director
 • Hu Juhai

  Managing Director